Kết Nối Dữ Liệu Finder Với Lưu Trữ Đám Mây Trên Mac Bằng CloudMounter

July 11, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải CloudMounter Cho Macbook CloudMounter 3.4.546

Kết Nối Dữ Liệu Finder Với Lưu Trữ Đám Mây Trên Mac Bằng CloudMounter

CloudMorer là một công cụ bắt buộc cho người dùng máy tính macbook có ổ SSD dung lượng thấp: Macbook air, macbook pro, imac dung lượng chỉ 128gb hoặc 256gb. Bạn có thể dễ dàng gắn kết các lưu trữ đám mây phổ biến nhất dưới dạng đĩa mà không phải tải xuống các tệp trực tuyến trên ổ cứng. Cũng như các tập tin đám mây an toàn với mã hóa dữ liệu. Chọn một trong các tài khoản Dropbox, Google Drive và OneDrive của bạn và quản lý chúng miễn phí trong Finder.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar