KeyCue 9.4 – Hiển Thị Tất Cả Các Lệnh Tắt Menu Trên Macbook Của Bạn

KeyCue 9.8

KeyCue 9.4 – Hiển Thị Tất Cả Các Lệnh Tắt Menu Trên Macbook Của Bạn

KeyCue luôn là một công cụ hữu ích để học và ghi nhớ các phím tắt. Với một lần nhấn hoặc bấm phím đơn giản, KeyCue KeyCue hiển thị một bảng với tất cả các phím tắt có sẵn, các phím nóng trên toàn hệ thống, cũng như các tổ hợp phím để kích hoạt các macro trong Bàn phím Maestro, QuicKeys và iKey. Nhưng KeyCue 8.0 chứa một loạt các tính năng mới đưa KeyCue lên một cấp độ hoàn toàn mới. Đã qua rồi cái thời mà KeyCue chẳng hơn gì một trình xem phím tắt menu.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar