Khắc phục sự cố UPX của CORE KG & K Patcher cho mac OS Sierra

Khắc phục sự cố UPX của CORE KG & K Patcher cho mac OS Sierra

Đây là một công cụ để khắc phục sự cố UPX Bản vá K đặc biệt của CORE KG không hoạt động trên macOS Sierra có logo sau :

Đảm bảo các công cụ Dòng lệnh Xcode được cài đặt trên hệ thống của bạn bằng cách mở thiết bị đầu cuối của bạn và gõ :

xcode-select –install

Leave a Reply

Skip to toolbar