Launchpad Manager 1.0.10 – Kiểm soát Launchpad

May 24, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
FSHARE Launchpad Manager 1.0.10 GOOGLE DRIVE Launchpad Manager 1.0.10 Launchpad Manager phiên bản khác Launchpad Manager

Launchpad Manager 1.0.10 – Kiểm soát Launchpad

Launchpad Manager giúp bạn tận dụng tối đa Launchpad! Xóa, Sắp xếp lại, Nhóm hoặc Ung nhóm bất kỳ Launchpad.Manager.YosemiteBiểu tượng Launchpad nào của bạn hoặc chỉ cần đặt chúng theo thứ tự bảng chữ cái!

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 1.0.10:

  • Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.7 trở lên

Cập nhật mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung