LightWave 3D 2020.0.1 – Phần mềm tạo đồ họa 3D

June 25, 2020
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE LightWave 3D 2020.0.1 LightWave 3D phiên bản khác LightWave 3D

LightWave 3D 2020.0.1 – Phần mềm tạo đồ họa 3D

LightWave 3D là giải pháp phần mềm hoàn chỉnh và linh hoạt nhất cho đồ họa và hoạt hình 3D.

LightWave 3D đủ linh hoạt để thực hiện chuyển đổi đến và từ tất cả các loại dự án. Đã được chứng minh nhiều năm trong truyền hình, phim ảnh và trò chơi, LightWave 3D cũng đang được sử dụng để tạo đồ họa cho in ấn, web, thiết kế công nghiệp, kiến ​​trúc, hình ảnh y tế và bất cứ nơi nào khác cần gói 3D. Một chương trình đầy đủ, mạnh mẽ, LightWave 3D bao gồm nhiều công cụ mà các gói khác yêu cầu phải được mua riêng. Động lực học cơ thể mềm, các hạt, tóc và lông, cộng với các nút kết xuất không giới hạn, để đặt tên cho một số ít; Tàu LightWave 3D với tất cả các công cụ mà một nghệ sĩ cần tạo ra.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2020.0.1:

  • Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.11 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar