Macbook Nóng Tải Ngay TG Pro (Temperature Gauge Pro) Quản Lý Quạt & Nhiệt Độ

July 21, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
TG Pro 2.47 TG Pro phiên bản khác TG Pro

Macbook Nóng Tải Ngay TG Pro (Temperature Gauge Pro) Quản Lý Quạt & Nhiệt Độ

Temperature Gauge Pro ứng dụng điều khiển quạt Premier cho macOS – theo dõi nhiệt độ, kiểm soát tốc độ và chẩn đoán quạt.
Hãy xem những gì đang diễn ra bên trong máy Mac của bạn với TG Pro – không có ứng dụng nào khác hiển thị nhiều cảm biến nhiệt độ hơn hoặc có nhiều tùy chọn cho thông báo và tốc độ quạt. TG Pro cũng hỗ trợ tất cả các tính năng (ví dụ: điều khiển quạt) trên các mẫu mới nhất, bao gồm MacBook Pro, Mac mini, iMac và iMac Pro mới nhất.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar