Mask Transformer for After Effects – Công cụ chuyển đổi đẹp cho làm video

October 9, 2020
Video Effects & Stock Videos
0 0
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE Mask Transformer 1.0.6 for After Effects Mask Transformer for After Effects phiên bản khác Mask Transformer for After Effects

Mask Transformer for After Effects – Công cụ chuyển đổi đẹp cho làm video

Bật biến đổi mặt nạ, với đầu vào giá trị thực và đường chuyển động.

1) Nút EDIT: tạo trình trợ giúp mặt nạ để chỉnh sửa các phép biến đổi mặt nạ tĩnh hoặc động.

2) Nút ÁP DỤNG: áp dụng các phép biến đổi trợ giúp cho các mặt nạ liên quan.

3) Nút XÓA / ĐẶT LẠI: xóa người trợ giúp mà không cần áp dụng hoặc đặt lại mặt nạ để trở lại trạng thái ban đầu.

Leave a Reply

Skip to toolbar