Master of Typing in Chinese 3.2.2 – Học gõ bằng tiếng Trung

Jan 14, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Master of Typing in Chinese 3.2.2 Master of Typing in Chinese phiên bản khác Master of Typing in Chinese

Master of Typing in Chinese 3.2.2 – Học gõ bằng tiếng Trung

Giờ đây, phiên bản phổ biến được chấp nhận của Master of Typing đã có sẵn bằng tiếng Trung!

Đây là một khóa học gõ TOUCH hiệu quả sử dụng phương pháp nhanh nhất cho đầu vào tiếng Trung – Bính âm.

KỸ THUẬT GỬI MASTERING :

Kiểm tra tốc độ gõ lúc đầu

Kiểm tra mức độ thành thạo của bạn

Bài tập đa dạng

Gõ từ thông dụng và ký tự đặc biệt

Kiểm soát nhiệm vụ (bài kiểm tra) để kiểm tra kỹ năng

Lược đồ bàn phím màu

Ghi nhớ tốt hơn các vị trí quan trọng

Số liệu thống kê chi tiết về tiến trình của bạn

Thông tin hữu ích

Để có được lợi ích tối đa từ mỗi bài học

Phím nóng và vuốt trên chuột ma thuật

Chuyển đổi nhanh giữa các cửa sổ

Tự học bất cứ lúc nào

Học cách gõ tiếng Trung nhanh hơn!

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 3.2.2:

Chúng tôi đã sửa các lỗi nhỏ và thực hiện các cải tiến chung để làm cho ứng dụng tốt hơn cho bạn. Vui lòng tiếp tục gửi phản hồi của bạn để giúp chúng tôi cải thiện ứng dụng trong các bản cập nhật trong tương lai.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.10 trở lên

Master of Typing in Chinese 3.2.2

https://www.fshare.vn/file/XM4D9XN4DAZW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *