mazeFX – Tạo hiệu ứng mê cung trong After Effects theo ý bạn dễ dàng

October 15, 2020
Plugin
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE mazeFX 1.2 mazeFX

mazeFX – Tạo hiệu ứng mê cung trong After Effects theo ý bạn dễ dàng

Tạo mê cung ngẫu nhiên trong After Effects. mazeFX có thể tạo ra một giải pháp duy nhất cho mỗi mê cung và cũng tạo ra các điều khiển hiệu ứng thích hợp, để kiểm soát hoàn toàn diện mạo của mê cung. Cuối cùng, nó có khả năng sử dụng mặt nạ để kiểm soát hình dạng của mỗi mê cung và cũng có thể đặt tất cả các phần cần thiết vào một lớp hình dạng duy nhất hoặc tạo các lớp hình dạng riêng biệt cho từng phần của mê cung.

Plugin mazeFX cho macbook giúp bạn rất nhiều trong công việc sáng tạo để cho ra một sản phẩm video hào hảo

Leave a Reply

Skip to toolbar