Mellel 4.2.5 – Trình xử lý văn bản cho các học giả, nhà văn và viết tài liệu dài

Jan 18, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Mellel 4.2.5 Mellel phiên bản khác Mellel

Mellel 4.2.5 – Trình xử lý văn bản cho các học giả, nhà văn và viết tài liệu dài

Mellel là trình xử lý văn bản hàng đầu cho OS X và đã được coi là tiêu chuẩn công nghiệp kể từ khi thành lập. Mellel tập trung vào các nhà văn và học giả về kỹ thuật viết và xử lý văn bản đa ngôn ngữ. Nó cung cấp các công cụ đặc biệt để giúp bạn viết và sắp xếp các tài liệu dài một cách dễ dàng. Nếu bạn cần hỗ trợ đa ngôn ngữ hoặc đang viết văn bản hai chiều, Mellel chỉ là thứ dành cho bạn: tiếng Ả Rập, tiếng Ba Tư, tiếng Do Thái và tiếng Syriac không bao giờ trông đẹp hơn trên máy Mac. Ngay cả khi bạn không cần tất cả chuông và còi, Mellel vẫn là lựa chọn phù hợp với bạn: sạch sẽ, ổn định và dễ sử dụng.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.