Mirror for Chromecast TV – Chiếu màn hình macbook lên Chromecast 1, 2 hoặc Ultra

February 17, 2021
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Mirror for Chromecast TV 2.8 Mirror for Chromecast TV phiên bản khác Mirror for Chromecast TV

Mirror for Chromecast TV – Chiếu màn hình macbook lên Chromecast 1, 2 hoặc Ultra

Ứng dụng phản chiếu màn hình và âm thanh của máy Mac sang Chromecast 1, 2 hoặc Ultra. Bạn cũng có thể truyền các tệp video riêng lẻ từ máy Mac sang TV của mình. Ngoài ra, chúng tôi bao gồm tùy chọn xem một cửa sổ trên máy Mac và một cửa sổ khác trên TV của bạn!

Khi sử dụng ứng dụng này với Chromecast 1, Phản chiếu màn hình sẽ bắt đầu khoảng 30 giây sau khi bạn bắt đầu phản chiếu, vui lòng đợi trong thời gian khởi động này. Chromecast 2 và Ultra khởi động nhanh hơn nhiều.

Leave a Reply

Skip to toolbar