Mirror for LG TV – Phản chiếu màn hình máy Mac của bạn với bất kỳ TV thông minh LG nào

July 14, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Mirror for LG TV 3.6.2 Mirror for LG TV phiên bản khác Mirror for LG TV

Mirror for LG TV – Phản chiếu màn hình máy Mac của bạn với bất kỳ TV thông minh LG nào

Mirror for LG TV là một ứng dụng để phản chiếu màn hình máy Mac của bạn với bất kỳ TV thông minh LG nào. Không có dây và không cần phần cứng bổ sung. Điều này hoạt động trên mọi TV thông minh của LG từ các model 2012 trở đi và trên Hệ thống rạp hát tại nhà của LG.

Chất lượng trải nghiệm của bạn sẽ phụ thuộc vào chất lượng của mạng cục bộ của bạn. Một số mẹo để nâng cao trải nghiệm:

  • Tốt nhất, kết nối TV của bạn bằng cáp LAN với bộ định tuyến của bạn.
  • Sử dụng bộ định tuyến của người hâm mộ. Nếu bạn chưa có, thì một bộ định tuyến của n n.
  • Cố gắng không làm quá tải mạng wifi của bạn bằng cách di chuyển các tệp lớn xung quanh trong khi bạn đang phản chiếu.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản Mirror for LG TV 3.6.2:

  • Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

  • Bộ xử lý Intel, 64 bit
  • OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar