Mirror for Roku – Chiếu máy Mac, iPhone hoặc iPad lên TV Roku dễ dàng

November 26, 2020
Application
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Mirror for Roku TV 2.8.1 Mirror for Roku TV

Mirror for Roku – Chiếu máy Mac, iPhone hoặc iPad lên TV Roku dễ dàng

Nếu bạn sở hữu Roku TV và muốn hiển thị màn hình điện thoại hoặc máy tính của mình trên màn hình lớn, AirBeamTV có giải pháp! Chiếu máy Mac, iPhone hoặc iPad của bạn lên bất kỳ TV nào có hỗ trợ Roku. Không cần dây và không cần phần cứng bổ sung. Ứng dụng hoạt động mà không cần Apple TV hoặc Airplay.

Khả năng tương thích: OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar