Mirror for Sony TV – Kết nối macbook với tivi sony không dây

February 17, 2021
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Mirror for Sony TV 3.6.2 Mirror for Sony TV phiên bản khác Mirror for Sony TV

Mirror for Sony TV – Kết nối macbook với tivi sony không dây

Ứng dụng phản chiếu màn hình máy Mac của bạn với bất kỳ TV thông minh Sony Bravia nào. Không cần dây và không cần phần cứng bổ sung! Bạn cũng có thể truyền các tệp video riêng lẻ từ máy Mac sang TV của mình. Ngoài ra, chúng tôi bao gồm tùy chọn xem một cửa sổ trên máy Mac và một cửa sổ khác trên TV của bạn!

Tính năng này hoạt động trên bất kỳ TV Thông minh nào của Sony từ các mẫu 2012 trở đi.

Leave a Reply

Skip to toolbar