Mitti 1.5.5 – Giải pháp video-cue dễ sử dụng

Jan 17, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Mitti 1.5.5 Mitti phiên bản khác Mitti

Mitti 1.5.5 – Giải pháp video-cue dễ sử dụng

Mitti là một giải pháp phát lại video chuyên nghiệp hiện đại, đầy đủ tính năng nhưng dễ sử dụng cho nhà hát, chương trình nghe nhìn, biểu diễn và triển lãm.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 1.5.4:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

Mitti 1.5.5

https://www.fshare.vn/file/9CLPJ9F3TNH6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung