Mitti – Giải pháp video-cue dễ sử dụng

January 17, 2020
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Mitti 1.5.13 FSHARE Mitti 1.5.5 Mitti phiên bản khác Mitti

Mitti – Giải pháp video-cue dễ sử dụng

Mitti là một giải pháp phát lại video chuyên nghiệp hiện đại, đầy đủ tính năng nhưng dễ sử dụng cho nhà hát, chương trình nghe nhìn, biểu diễn và triển lãm.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản Mitti 1.5.11:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar