Monodraw – Tạo sơ đồ, bố cục, lưu đồ nghệ thuật trong văn bản

September 9, 2020
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Monodraw 1.5 macOS Monodraw phiên bản khác Monodraw

Monodraw – Tạo sơ đồ, bố cục, lưu đồ nghệ thuật trong văn bản

Monodraw cho phép bạn dễ dàng tạo nghệ thuật dựa trên văn bản (như sơ đồ, bố cục, lưu đồ) và thể hiện trực quan các thuật toán, cấu trúc dữ liệu, định dạng nhị phân và hơn thế nữa. Bởi vì tất cả chỉ là văn bản, nó có thể được nhúng dễ dàng ở hầu hết mọi nơi.

Có gì mới:

Phiên bản 1.5:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

Leave a Reply

Skip to toolbar