Motion Array – Happy Birthday Message – Mẫu lời chúc sinh nhật đẹp cho mac

August 28, 2020
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE Motion Array - Happy Birthday Message Motion Array - Happy Birthday Message phiên bản khác Motion Array - Happy Birthday Message

Motion Array – Happy Birthday Message – Mẫu lời chúc sinh nhật đẹp cho mac

Thông điệp Chúc mừng sinh nhật cách điệu với không gian văn bản trống cho tên, bóng bay vàng, bóng bay tím đậm và hoa giấy. Hoạt ảnh bắt đầu từ nền kênh alpha trong suốt.

Yêu cầu: Bất kỳ trình chỉnh sửa video nào có khả năng sử dụng tệp MOV

Leave a Reply

Skip to toolbar