Motion Array – Modern Colorful Typograph – Mẫu After Effects Đẹp Cho Cuối Thuyết Trình

GOOGLE DRIVE Motion Array - Modern Colorful Typograph Motion Array - Modern Colorful Typograph phiên bản khác Motion Array - Modern Colorful Typograph

Motion Array – Modern Colorful Typograph – Mẫu After Effects Đẹp Cho Cuối Thuyết Trình

Kiểu chữ đầy màu sắc hiện đại là một mẫu After Effects tuyệt vời bao gồm 12 trang trình bày hoạt hình được thiết kế độc đáo và mạnh mẽ. Chúng rất dễ sử dụng, chỉ cần chỉnh sửa văn bản, điều chỉnh màu sắc, kéo và thả trong phương tiện mới của bạn và nhấn kết xuất. Bạn có thể sử dụng chúng ở đầu, giữa và cuối bài thuyết trình và trình chiếu của mình. Gây ấn tượng với khán giả của bạn bằng mẫu AE hoạt hình sáng tạo và cực kỳ hấp dẫn này. Có sẵn ở định dạng HD.

DOWNLOAD NHANH BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK
Like Và Share Để Hiện Link Download Trực Tiếp Tốc Độ Cao | Like & Share Để Tiếp Tục Xem Thêm Bài Viết
Like
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Skip to toolbar