Movavi PDFChef 2021 – Đọc PDF cho Mac với các công cụ chỉnh sửa dễ dàng

November 13, 2020
Application
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Movavi PDFChef 2021 21.1.0 Movavi PDFChef 2021

Movavi PDFChef 2021 – Đọc PDF cho Mac với các công cụ chỉnh sửa dễ dàng

Tìm kiếm một trình đọc PDF cho Mac với các công cụ chỉnh sửa tốt? Hầu hết các phần mềm cho Mac mà bạn có thể tìm thấy trên mạng để tải về đều không phải là tuyệt vời. Các ứng dụng miễn phí dành cho máy tính để bàn thường thiếu các tùy chọn nâng cao và có các công cụ định dạng không phù hợp, và các chương trình trả phí chất lượng cao hơn có thể nằm ngoài khả năng của chúng vì giá cao. Chúng tôi quyết định kết hợp các tính năng tốt nhất của trình chỉnh sửa PDF OS X có sẵn mà không có nhược điểm để tạo ra Trình chỉnh sửa PDF dành cho Mac mà bạn sẽ thích. Tạo và cập nhật các bản nháp hợp đồng, kết hợp nhiều bản quét thành tệp PDF và hơn thế nữa!

Khả năng tương thích: OS X 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar