Multitouch – Tận dụng sức mạnh của Magic Trackpad và Magic Mouse

January 25, 2020
Uncategorized
0 0
GOOGLE DRIVE Multitouch 1.24.4 FSHARE Multitouch 1.17.4 Multitouch phiên bản khác Multitouch

Multitouch – Tận dụng sức mạnh của Magic Trackpad và Magic Mouse

Multitouch (trước đây là TouchOven) Dễ dàng thêm nhiều cử chỉ đa cảm ứng vào macOS và tùy chỉnh những cử chỉ đó. Multitouch là cách thanh lịch để tận dụng sức mạnh của Magic Trackpad và Magic Mouse.

Đặc trưng

Cập nhật miễn phí với một danh sách ngày càng nhiều cử chỉ và hành động.
Riêng tư. Không có dữ liệu người dùng được thu thập từ ứng dụng.
Không yêu cầu quyền truy cập để chạy.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản Multitouch 1.24.3:

Đã thêm hành động tab trùng lặp cho trình duyệt
Khởi chạy mạnh mẽ hơn khi kiên trì cài đặt đăng nhập
Đã thêm một vài ứng dụng nữa vào Ứng dụng trên ứng dụng với các tab
Đã thêm hỗ trợ Chromium và Chrome Canary
Thêm thông tin cập nhật để tự động khởi động lại khi thức dậy cho Catalina
Cập nhật để vô hiệu hóa ứng dụng khi chuyển đổi người dùng trong macOS

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar