Network & Battery – Xem tốc độ mạng, tình trạng pin MacBook

January 19, 2021
Tools
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE Network & Battery 12.2.4 Network & Battery

Network & Battery – Xem tốc độ mạng, tình trạng pin MacBook

Bạn đang muốn kiểm soát mạng & xem tình trạng pin trên macbook để dễ dàng bảo trì, sử dụng được tốt hơn.

Xem tốc độ mạng thời gian thực ngay trên thanh menu, xem mức sử dụng dữ liệu hàng ngày của bạn và biết tình trạng pin MacBook của bạn.

Tính năng tuyệt vời:
• MẠNG: xem tốc độ tải lên / tải xuống theo thời gian thực ngay trên thanh menu, bạn cũng có thể thay đổi kiểu.
• FLOAT WINDOW: theo dõi trạng thái mạng và mức sử dụng CPU của bạn ngay trên cửa sổ float, nó có thể hiển thị trên mọi màn hình và mọi nơi.
• SỨC KHỎE CỦA PIN: biết thông tin chi tiết về sức khỏe MacBook của bạn.
• THÔNG BÁO KHẮC PHỤC PIN: nhận thông báo pin yếu hữu ích, không bao giờ mất công việc của bạn.
• WIDGETS: xem nhanh mạng, sử dụng dữ liệu, sử dụng pin với các widget.

Trải nghiệm người dùng tuyệt vời:
• Thiết kế đơn giản và rõ ràng.
• Hỗ trợ Big Sur.
• Hỗ trợ các Widget Today & Big Sur Widgets.
• Hỗ trợ Chế độ tối.

Các vấn đề về quyền riêng tư:
Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào của bạn!

Khả năng tương thích: OS X 10.12 trở lên, bộ xử lý 64 bit

Leave a Reply

Skip to toolbar