Numi 3.28 – Thanh menu máy tính hỗ trợ nhập văn bản

January 21, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
GOOGLE DRIVE Numi 3.30 FSHARE Numi 3.23 Numi phiên bản khác Numi

Numi 3.28 – Máy tính thanh menu hỗ trợ nhập văn bản

Numi là một máy tính kết hợp kỳ diệu các phép tính với văn bản và cho phép bạn tự do chia sẻ các tính toán của mình.

Numi kết hợp trình soạn thảo văn bản và máy tính

Hỗ trợ tiếng Anh đơn giản. Ví dụ: ‘5 cm cộng với 1 mét’
Bộ chuyển đổi đơn vị: Numi hỗ trợ tiền tệ, chiều dài, diện tích, khối lượng, thời gian, nhiệt độ và kích thước dữ liệu. Nó tự động chuyển đổi các đơn vị nếu cần thiết.
Cấu hình phím nóng
Chế độ Menubar và Dock

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 3.30:

Bỏ qua tải tài liệu về sự cố ứng dụng

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar