One Chat 4.9.4 – Tất cả trong một Messenger

Jan 17, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
One Chat 4.9.4 One Chat phiên bản khác One Chat

One Chat 4.9.4 – Tất cả trong một Messenger

Một Trò chuyện kết hợp các dịch vụ trò chuyện và nhắn tin thành một ứng dụng Mac đơn giản.

WhatsApp, Facebook Messenger, Hangouts, Telegram, Skype, Slack, WeChat, Twitter, YahooChat, trò chuyện ICQ, HipChat, Discord, GroupMe, QQ và Trình nhắn tin trang Facebook.

Một ứng dụng cho tất cả các dịch vụ nhắn tin.

Sử dụng nó cho trình nhắn tin sau và trò chuyện như một ông chủ: –

WhatsApp, Facebook Messenger, Hangouts, Telegram, Skype, Slack, WeChat, Twitter, YahooChat, trò chuyện ICQ, HipChat, Discord, GroupMe, QQ và Trình nhắn tin trang Facebook.

Lưu ý : One Chat là một ứng dụng bao bọc, kết hợp tất cả các dịch vụ nhắn tin. Kinh nghiệm sẽ giống 100% với phần mở rộng web của các dịch vụ đó.

Các tính năng :

Lịch trình tin nhắn để gửi chúng vào thời gian dự kiến.
Gửi và nhận Ảnh, Video, doc, PDF..vv
Sử dụng nhiều tài khoản song song của bất kỳ dịch vụ.
Nhận thông báo Thông báo tương ứng và trả lời từ cùng.
Tùy chỉnh thứ tự dịch vụ nhắn tin trong menu bên.
Gọi FaceTime từ các số WhatsApp & Telegram.
Tùy chỉnh thông báo theo yêu cầu của bạn.
Hiển thị huy hiệu thông báo cho các dịch vụ riêng lẻ.
Kiểm tra nếu có bất kỳ tin nhắn chưa đọc, ngay trong thanh menu.
Đi toàn màn hình! Trò chuyện với bạn bè, đánh lạc hướng miễn phí ở chế độ toàn màn hình.
Tất cả nhẹ, với kích thước cài đặt tối thiểu.
Hiển thị các biểu tượng bật
Dễ dàng sử dụng giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm : Một Trò chuyện là một ứng dụng của bên thứ ba. Nhà phát triển phần mềm này không liên kết với Whatsapp Inc., Facebook Inc., Telegram Inc., Slack Inc. hoặc Skype Inc. dưới bất kỳ hình thức nào.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 4.9.4:

Đã sửa lỗi hiển thị hộp văn bản Slack
Đã sửa lỗi FB messenger
Đã khắc phục sự cố tải LinkedIn và Skype
Cải thiện hiệu suất tổng thể
Đã sửa các vấn đề khác được đăng lại bởi người dùng

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
macOS 10.12 trở lên

One Chat 4.9.4

https://www.fshare.vn/file/QNRMJIONYLU7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


The maximum upload file size: 2 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other.

error: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog.Bạn không thể sao chép nội dung