One Chat Trên Macbook Kết Hợp Các Ứng Dụng Facebook,Skype… Thành Một

July 16, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
One Chat 4.9.4 One Chat phiên bản khác One Chat

One Chat Trên Macbook Kết Hợp Các Ứng Dụng Facebook,Skype… Thành Một

One Chat trên macbook, là ứng dụng tuyệt vời cho ban. Kết hợp các dịch vụ trò chuyện và nhắn tin – WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Skype và Slack – thành một ứng dụng đơn giản cho nhiều dịch vụ nhắn tin.

  • Thêm 14 dịch vụ nhắn tin đang được phát hành
  • Sử dụng nhiều tài khoản cho bất kỳ dịch vụ nào
  • Bảo vệ mật khẩu
  • Quyền riêng tư và Bảo mật – Một Trò chuyện không đọc bất cứ thứ gì bạn nhập, gửi hoặc nhận! Nó thậm chí không lưu trữ bất kỳ thông tin đăng nhập của bạn ở bất cứ đâu.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar