oneSafe – Ứng dụng quản lý mật khẩu trên macbook

February 6, 2021
Bảo Mật - Diệt Virus
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE oneSafe 2.3.2 oneSafe phiên bản khác oneSafe

oneSafe – Ứng dụng quản lý mật khẩu trên macbook

oneSafe là ứng dụng quản lý mật khẩu nơi bạn có thể lưu trữ tất cả thông tin bí mật của mình – có thể là mật khẩu, tài khoản internet, số ID, chi tiết tài khoản ngân hàng, hình ảnh hoặc tài liệu cá nhân – ở một nơi an toàn.

Đó là một ứng dụng đa nền tảng để bạn có thể truy cập thông tin của mình bất cứ khi nào bạn cần và dù bạn ở đâu.

Leave a Reply

Skip to toolbar