OpenCore Configurator – Tạo file cấu hình OpenCore EFI

August 5, 2020
Application
0 0
GOOGLE DRIVE OpenCore Configurator 2.11.1.0 OpenCore Configurator phiên bản khác OpenCore Configurator

OpenCore Configurator – Tạo file cấu hình OpenCore EFI

Bộ cấu hình OpenCore dễ cài đặt để tạo tập tin cấu hình OpenCore EFI.

Từ đống tro của Bộ cấu hình Ozmosis, một ứng dụng mới được sinh ra .. Bộ cấu hình OpenCore như Bộ cấu hình Cỏ ba lá sẽ giúp bạn tạo các tệp cấu hình tùy chỉnh cho bộ tải khởi động OpenCore EFI thông qua giao diện đồ họa được sắp xếp hợp lý.

Có gì mới
Phiên bản OpenCore Configurator 2.11.1.0:

Hỗ trợ OpenCore 0.6.0
Đã thêm khóa SerialInit trong Misc -> Thuộc tính gỡ lỗi [chỉ khả dụng cho phiên bản phát triển OC 0.6.0] Đổi tên SampleLegacy thành SampleCustom và liên kết tải xuống được cập nhật

Khả năng tương thích
OS X 10.9 trở lên, bộ xử lý 64 bit

Leave a Reply

Skip to toolbar