Orion Label And Print Studio 2.52 – Thiết Kế & In Tem, Danh Thiếp, Thiệp, Tờ Rơi, Sách PDF

January 25, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Orion Label And Print Studio 2.52 Orion Label And Print Studio phiên bản khác Orion Label And Print Studio

Orion Label And Print Studio 2.52 – Trình thiết kế nhãn kéo và thả

Orion Label And Print Studio là một nhà thiết kế kéo và thả dễ sử dụng cho nhiều dự án in. Nhanh chóng thiết kế và in nhãn cá nhân, danh thiếp, thiệp chúc mừng kiểu gấp, tờ rơi, sách PDF và nhiều hơn nữa. Xin lưu ý chế độ miễn phí áp dụng hình mờ cho các thiết kế đã hoàn thành, hình mờ có thể được loại bỏ khi mua trong ứng dụng.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2.52:

Cải tiến trình soạn thảo nhãn & in nhanh
Bố trí cải tiến cho thiệp chúc mừng gấp
Cài đặt vải nhãn xoay được thực hiện giữa các lần sao chép nhãn
Sửa lỗi chung và cải thiện hiệu suất

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.11 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar