Ortelius – Ứng dụng vẽ vector đặc biệt cho công việc vẽ bản đồ

July 14, 2020
Graphics Design
0 0
GOOGLE DRIVE Ortelius 2.2.3 Ortelius phiên bản khác Ortelius

Ortelius – Ứng dụng vẽ vector đặc biệt cho công việc vẽ bản đồ

Ortelius là một ứng dụng vẽ vector đầy đủ tính năng đặc biệt dành cho thiết kế bản đồ. Ortelius cho phép bạn vẽ trực tiếp với các tính năng nhưnhư đường, sông, bờ biển, tòa nhà, biểu tượng và đường viền. Ortelius được biết đến với các bản nhạc có thể kết nối được với nhau, độc đáo và các kiểu xếp chồng chuyên nghiệp giúp việc vẽ các tính năng bản đồ tẻ nhạt trở nên dễ dàng. Mọi đối tượng đều hỗ trợ dữ liệu thuộc tính có thể được tham chiếu bởi nhãn văn bản và mọi thứ có thể được vẽ và định vị trực tiếp chỉ bằng cách kéo và thả. Mặc dù Ortelius rõ ràng không phải là một hệ thống GIS, nhưng nó có hỗ trợ tối thiểu để nhập các shapefile (các nhà phát triển lưu ý hội nghị địa lý và các dự đoán lại không được thúc đẩy). Các tính năng văn bản mạnh mẽ và rộng rãi cung cấp cho bạn một mức độ kiểm soát tốt đối với việc ghi nhãn. Tạo các kiểu và biểu tượng của riêng bạn hoặc sử dụng bất kỳ trong số hàng trăm tích hợp. Các lớp và nhóm lớp không giới hạn giữ cho công việc của bạn được tổ chức.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 2.2.3:

Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.9 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar