Overlord for After Effects – Chuyển đổi file giữa Illustrator và After Effects dễ dàng

October 10, 2020
Graphics Design
0 0
Tải Miễn Phí GOOGLE DRIVE Overlord 1.22 for After Effects Overlord for After Effects phiên bản khác Overlord for After Effects

Overlord for After Effects – Chuyển đổi file giữa Illustrator và After Effects dễ dàng

Overlord là một tập hợp hai bảng, khi cả hai mở, sẽ tạo ra một cổng thông tin giữa Illustrator và After Effects. Stargate huyền bí này cho phép chuyển các hình dạng khi bạn cần, trong khi tạo hoạt ảnh mà không cần tổ chức tệp, nhập, chuyển đổi thành các lớp hình dạng hoặc vẽ lại. Đây là quy trình làm việc vector bạn đã tưởng tượng khi làm việc với các ứng dụng được tạo bởi cùng một công ty.

Các lớp hình dạng Ae cũng có thể được chuyển trở lại Illustrator để chỉnh sửa với các công cụ vẽ mạnh mẽ hơn. Hãy coi nó giống như việc sử dụng Illustrator như một plugin cho After Effects.

Leave a Reply

Skip to toolbar