Pacifist 3.6.2 – Cài đặt các tệp riêng lẻ từ trình cài đặt .pkg và hơn thế nữa

January 23, 2020
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Pacifist 3.6.2 Pacifist phiên bản khác Pacifist

Pacifist 3.6.2 – Cài đặt các tệp riêng lẻ từ trình cài đặt .pkg và hơn thế nữa

Pacifist mở ra các gói cài đặt .pkg, hình ảnh đĩa .dmg, .zip, .tar. lưu trữ tar.gz, .tar.bz2, .pax và .xar và Hòa bìnhhơn thế nữa, và cho phép bạn trích xuất hoặc cài đặt các tệp riêng lẻ trong số chúng. Điều này hữu ích nếu bạn chỉ cần cài đặt một tệp trong gói thay vì toàn bộ gói (ví dụ: nếu bạn đã xóa ứng dụng Xem trước của mình và cần cài đặt lại, nhưng không phải toàn bộ hệ điều hành) hoặc nếu bạn muốn kiểm tra một gói đã tải xuống để xem nó sẽ làm gì trước khi cài đặt nó.

Pacifist cũng có thể tải một số loại lưu trữ qua HTTP, trong trường hợp bạn muốn trích xuất chỉ một tệp từ tệp lưu trữ .zip lớn mà không cần chờ toàn bộ tệp lưu trữ tải xuống. Cuối cùng, Pacifist có thể kiểm tra các phần mở rộng kernel được cài đặt trong hệ thống của bạn để cho bạn biết trình cài đặt nào đã cài đặt chúng và liệu trình cài đặt được tạo bởi Apple hay bên thứ ba.

CÓ GÌ MỚI

Phiên bản 3.6.2:

Đã thêm trình cài đặt Catalina vào nút Gói cài đặt Apple
Công chứng

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.9 trở lên

Pacifist 3.6.2

https://www.fshare.vn/file/HWT5X26FAWF6

Leave a Reply

Skip to toolbar