Paragon NTFS 15.5.106 – Tải phần mềm đọc và chép file vào ổ đĩa USB trên mac

June 28, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
FSHARE Paragon NTFS 15.5.106 GOOGLE DRIVE Paragon NTFS 15.5.106 Paragon NTFS phiên bản khác Tải Paragon NTFS Miễn Phí Cho Macbook

Paragon NTFS 15.5.106 – Tải phần mềm đọc và chép file vào ổ đĩa USB trên mac

NTFS giúp kết nối hệ điều hành Windows và OS X. Paragon NTFS giải quyết hiệu quả các vấn đề giao tiếp giữa hệ thống Mac và NTFS, cung cấp quyền truy cập đọc và ghi đầy đủ vào các phân vùng NTFS của Windows trong OS X. Giải pháp tuyệt vời cho người dùng cuối, SOHO và doanh nghiệp, hỗ trợ tất cả các phiên bản NTFS từ Windows NT 3.1 đến Windows 8 (phiên bản NTFS 1.2, 3.0 và 3.1) và gắn kết các ổ đĩa NTFS như bản gốc.

Leave a Reply

Skip to toolbar