Parallels Desktop for Mac with Apple M1 Сhip – Cài windows trên macbook M1

February 18, 2021
Application
0 0
GOOGLE DRIVE Parallels Desktop for Mac with Apple M1 Сhip 16.1.1-49141 Parallels Desktop for Mac with Apple M1 Сhip

Parallels Desktop for Mac with Apple M1 Сhip – Cài windows trên macbook M1

Parallels cho phép bạn chạy các ứng dụng Windows và Mac song song với nhau. Chọn chế độ xem của bạn để làm cho Windows ẩn trong khi vẫn sử dụng các ứng dụng của nó hoặc giữ nền và điều khiển Windows quen thuộc trên máy Mac của bạn.

Chạy Windows trên Mac
Phát triển và thử nghiệm trên nhiều hệ điều hành trong máy ảo dành cho Mac
Truy cập Microsoft Office dành cho Windows và Internet Explorer
Nhanh — chạy các ứng dụng Windows mà không làm chậm máy Mac của bạn
Nhanh chóng di chuyển tệp, ứng dụng và hơn thế nữa từ PC sang máy Mac

 

Leave a Reply

Skip to toolbar