Path Finder 9.0.3 – Thay thế Finder mạnh mẽ trên macbook

November 14, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải Path Finder Cho Macbook Path Finder 9.0.6 Path Finder phiên bản khác

Path Finder 9.0.3 – Thay thế Finder mạnh mẽ trên macbook

Tổ chức là chìa khóa và Path Finder cung cấp các công cụ bạn cần để truy cập, duyệt và quản lý tất cả các tệp của bạn một cách nhanh chóng trên OS X. Được đóng gói với rất nhiều tính năng mạnh mẽ, Path Finder cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn các tài liệu, ảnh của mình, video, âm nhạc, và nhiều hơn nữa. Nói lời tạm biệt với những ngày quản lý tập tin yếu. Với Path Finder 7, đó là tệp của bạn, theo cách của bạn.

Các tính năng :

 • Tích hợp Dropbox
 • Thư mục đồng bộ hóa
 • Sắp xếp và nhóm các mục
 • Điều hướng đường dẫn có thể chỉnh sửa
 • Những cái kệ
 • Sao chép hai ngăn
 • Hàng đợi chuyển tập tin
 • Biên tập viên ACL
 • Gắn thẻ tệp
 • Đổi tên hàng loạt
 • Trình soạn thảo Hex
 • Thả chồng
 • Trình duyệt khung kép
 • Tab và dấu trang
 • Tìm kiếm cấp thấp
 • Lọc danh sách tệp
 • Sắp xếp thông minh
 • Lựa chọn nâng cao
 • Truy cập bàn phím
 • Nhìn nhanh và bao phủ dòng chảy
 • Thiết bị đầu cuối tích hợp
 • Công cụ dòng lệnh
 • Kiểm soát nguồn
 • Trình khởi chạy ứng dụng
 • Lưu trữ
 • Trình chỉnh sửa văn bản và hình ảnh

Phiên bản 9.0.3: Ghi chú phát hành không có sẵn khi danh sách này được cập nhật.

YÊU CẦU

Bộ xử lý Intel, 64 bit
OS X 10.11 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar