PCalc – Phần mềm cần thiết cho nhà khoa học, kỹ sư, sinh viên, lập trình viên

December 29, 2020
Application
0 0
cài đặt macbook tại nhà GOOGLE DRIVE PCalc 4.9.1 PCalc phiên bản khác PCalc

PCalc – Phần mềm cần thiết cho nhà khoa học, kỹ sư, sinh viên, lập trình viên

PCalc 4.9 MAS | macOS | 34 mb

PCalc là sự lựa chọn mạnh mẽ cho các nhà khoa học, kỹ sư, sinh viên, lập trình viên hoặc thực sự là bất kỳ ai đang tìm kiếm một máy tính giàu tính năng. Nó bao gồm chế độ RPN tùy chọn và hiển thị nhiều dòng, lựa chọn bố cục nút, một bộ chuyển đổi đơn vị và hằng số mở rộng, băng giấy, nhiều lần hoàn tác và làm lại, ký hiệu kỹ thuật và khoa học, cũng như hỗ trợ cho hệ thập lục phân, bát phân, và các phép tính nhị phân.

Khả năng tương thích: macOS 10.10 trở lên

Leave a Reply

Skip to toolbar