Phần Mềm Chỉnh Sửa PDF Acrobat Pro DC 2017 2018 2019 Bản Full Trên Mac

July 11, 2019
Graphics Design
0 0
Adobe Acrobat Pro Adobe Acrobat Pro v19.021.20058 Adobe Acrobat Pro phiên bản khác

Phần Mềm Chỉnh Sửa PDF Acrobat Pro DC 2017 2018 2019 Bản Full Trên Mac

Bạn muốn lưu trữ file và đưa các tài liệu các tệp Dropbox khi bạn đang làm việc trong Acrobat hoặc trên máy tính macbook, imac của bạn. Đồng bộ hóa tài liệu của bạn và nhận công việc của bạn ngay tại nơi bạn rời đi, trên các thiết bị. Biến bất kỳ tài liệu nào là giấy hoặc file gửi hiện nay đều được chuyển thành dạng PDF. Sau đó điền, ký và gửi nó.Acrobat Pro DC sẽ giúp bạn làm tất cả xem cũng như chỉnh sửa file mà không cần chuyển qua định dạng khác.

Tương tác với các tệp PDF

 • Xem và tương tác với tất cả các loại nội dung PDF
 • Hoạt động trên các thiết bị hỗ trợ cảm ứng
 • Lưu trữ và chia sẻ tệp trực tuyến với quyền truy cập tức thì vào các tệp được xem gần đây
 • Truy cập và lưu trữ tệp trong tài khoản Box, Dropbox và Microsoft OneDrive của bạn
 • Gửi, theo dõi và xác nhận giao tài liệu điện tử
 • Tạo tệp PDF
 • Chuyển đổi tài liệu và hình ảnh thành tập tin PDF
 • Tạo tệp PDF từ bất kỳ ứng dụng nào in
 • Tạo, bảo vệ và gửi tệp PDF trong các ứng dụng Microsoft Office phổ biến cho Windows
 • Kết hợp nhiều tài liệu trong một PDF
 • Chuyển đổi các trang web thành các tệp PDF tương tác, hoàn thành với các liên kết
 • Ngăn người khác sao chép hoặc chỉnh sửa thông tin trong tệp PDF
 • Tạo một tệp PDF được bảo vệ bằng mật khẩu

Leave a Reply

Skip to toolbar