Phần Mềm Đổi Đuôi File Nhạc Từ iTunes Macsome iTunes Converter Trên Mac

Jul 11, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải iTunes Converter Cho Macbook iTunes Converter 2.2.1 iTunes Converter 2.2.4 Macsome iTunes Converter 2.4.5

Phần Mềm Đổi Đuôi File Nhạc Từ iTunes Macsome iTunes Converter Trên Mac

Đây cũng là một Apple Music Converter chuyên nghiệp, có thể chuyển đổi tất cả các tệp đã tải xuống thành MP3 và xóa các bảo vệ DRM để bạn có thể phát các tệp Apple Music mà không bị giới hạn nữa.

AAC hỗ trợ chất lượng tốt hơn MP3. Với iTunes Converter, bạn cũng có thể chuyển đổi các bản nhạc iTunes Audio bao gồm Apple Music sang định dạng âm thanh AAC khi bạn cần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *