Phần Mềm Đổi Đuôi Video Permute Cho Macbook Gọn Nhẹ Tải Xài Ngay

July 31, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
Permute 3.4.6 Permute phiên bản khác Permute

Phần Mềm Đổi Đuôi Video Permute Cho Macbook Gọn Nhẹ Tải Xài Ngay

Các tệp video, âm thanh và hình ảnh có nhiều loại và hình dạng khác nhau, nhưng đôi khi bạn cần một định dạng cụ thể vì iPad hoặc đầu phát DVD của bạn sẽ không phát video đó. Đó là những gì Permute trên macbook dành cho  dễ dàng chuyển đổi các tệp phương tiện của bạn sang các định dạng khác nhau.

Leave a Reply

Skip to toolbar