Phần Mềm Đồng Bộ File Sync Folders Pro Với Nơi Lưu Trữ Khác Bạn Muốn

July 21, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Sync Folders Pro 3.5.3 Sync Folders Pro phiên bản khác Sync Folders Pro

Phần Mềm Đồng Bộ File Sync Folders Pro Với Nơi Lưu Trữ Khác Bạn Muốn

Bạn đang muốn sao lưu và đồng bộ file nơi này với nơi khác trên máy tính macbook, dễ dàng sử dụng và quản lý dữ liệu tránh mất mát hay được nhiều người sử dụng hơn, cần nhiều tính năng hơn thế:

Sync Folders Pro hoàn hảo để sao lưu tất cả các nơi lưu file đến nơi bạn muốn:

USB, thẻ nhớ, ổ đĩa trên các máy tính trong mạng lan của bạn, các thư mục trên dịch vụ Đám mây (Dropbox, v.v.) Sync Folders Pro là ứng dụng đồng bộ hóa hai chiều THỰC SỰ và CHỈ mà bạn sẽ cần!
Sync Folders Pro đã được tối ưu hóa đặc biệt để hoạt động với các nguồn dữ liệu và tệp dữ liệu LỚN LỚN , đáng tin cậy và hiệu quả.Sync Folders Pro sẽ giúp bạn làm tất cả

Leave a Reply

Skip to toolbar