Phần Mềm Giải Nén BetterZip Cho Người Dùng Macbook

July 19, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
cài macbook quận 1 GOOGLE DRIVE BetterZip 5.1.1b2 BetterZip phiên bản khác Tải BetterZip Cho Macbook

Phần Mềm Giải Nén BetterZip Cho Người Dùng Macbook

BetterZip trên macbook có thể tạo tài liệu với các định dạng sau: ZIP, TAR, TGZ, TBZ, TXZ, 7-ZIP, XAR và – bằng cách sử dụng tiện ích dòng lệnh bên ngoài – RAR.

  • Thêm tệp vào hoặc xóa tệp khỏi kho lưu trữ. Di chuyển và đổi tên các tập tin trong kho lưu trữ.
  • Khả năng tương thích : Yêu cầu BetterZip xóa các tệp cụ thể của Mac khỏi kho lưu trữ để lưu trữ có giao diện và hoạt động tốt trên hệ điều hành mac os mà bạn đang xài
  • Chỉnh sửa các tệp lưu trữ trong một ứng dụng bên ngoài và BetterZip có thể cập nhật kho lưu trữ của bạn.

Leave a Reply

Skip to toolbar