Phần Mềm iTrash Xóa File Rác Cứng Đầu Trên Macbook Hiệu Qủa

July 2, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
iTrash 5.0.3 iTrash phiên bản khác iTrash

Phần Mềm iTrash Xóa File Rác Cứng Đầu Trên Macbook Hiệu Qủa

iTrash đơn giản là phần gỡ cài đặt hiệu quả và tận gốc mọi ứng dụng cho macOS. Mọi file cứng đầu đều có thể xóa bỏ. Các ứng dụng, một số tệp ở trên khắp mọi nơi trong ổ đĩa cài đặt hệ điều hành mac os x. Xóa một ứng dụng theo cách kéo vào thùng rác là không đủ và sẽ khiến các tệp không bị ảnh hưởng. iTrash sử dụng thuật toán tìm kiếm đặc biệt để tìm tất cả các tệp liên quan và xóa chúng khi được yêu cầu.

 

 

Leave a Reply

Skip to toolbar