Phần Mềm Làm Web & Quản Lý Hosting VirtualHostX Trên Macbook Cực Dễ

July 13, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
VirtualHostX 8.7.16 VirtualHostX phiên bản khác VirtualHostX

Phần Mềm Làm Web & Quản Lý Hosting VirtualHostX Trên Macbook Cực Dễ

VirtualHostX trên macbook cung cấp cho bạn tất cả các công cụ bạn cần để chạy WordPress trên hệ điều hành mac os x của bạn cho mục đích thử nghiệm hoặc làm web để phục vụ việc, người không rành về thiết kế website. Nó bao gồm một máy chủ web Apache đầy đủ để bạn có thể chạy nhiều trang web dựa trên PHP như bạn muốn.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar