Phần Mềm LRTimelapse Pro Tạo Video Timelapse Chuyên Nghiệp Trên Macbook

July 18, 2019
Graphics Design
1 0
LRTimelapse Pro 4.2 LRTimelapse Pro 4.7.3 LRTimelapse Pro 4.7.6 LRTimelapse Pro 4.7.8 LRTimelapse5.0.5 LRTimelapse5.0.8 LRTimelapse5.1.1 Live Preview LRTimelapse5.2.1 Tải LRTimelapse Cho Macbook

Phần Mềm LRTimelapse Pro Tạo Video Timelapse Chuyên Nghiệp Trên Macbook

LRTimelapse 5 là giải pháp cho chỉnh sửa lapse, khung hình chính, phân loại . Nếu bạn đang sử dụng macbook, hoặc bạn sử dụng máy ảnh nào: LRTimelapse sẽ đưa đến giải pháp chỉnh sửa tiết kiệm thời gian của bạn.
LRTimelapse đang được sử dụng bởi hầu hết các nhà sản xuất lapse  và nhiều người nghiệp dư. Nó cho phép tạo khung chính và phân loại các chuỗi thời gian trôi đi trong quy trình làm việc hoàn toàn dựa trên tệp thô , sử dụng công cụ phát triển Adobe Camera RAW được triển khai trong Lightroom (CC Classic (7), 6, 5 và 4) và Adobe Camera Raw.Tạo ra các hiệu ứng chuyển đổi thời gian từ ngày sang đêm và đêm sang ngày một cách dễ dàng và hoàn hảo.

 

Leave a Reply

Skip to toolbar