Phần Mềm MAMP Pro 5.4 Không Thể Thiếu Dân Học & Làm Website

July 31, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
2 0
MAMP PRO 5.6 MAMP PRO phiên bản khác MAMP PRO

Phần Mềm MAMP Pro 5.4 Không Thể Thiếu Dân Học & Làm Website

MAMP PRO 5 cho macOS đi kèm với rất nhiều tính năng và cải tiến mới. Một trong những trọng tâm chính của bản cập nhật lớn này là các nhà phát triển làm việc với WordPress. Nhưng mọi người khác cũng có thể tận hưởng vô số tính năng mới trong MAMP PRO 5.
MAMP PRO có thể xuất bản máy chủ WordPress của bạn . Chỉ cần nhập thông tin đăng nhập máy chủ trực tiếp của bạn vào tab từ xa mới và chọn cơ sở dữ liệu để chuyển cùng với thư mục gốc.
Di chuyển các trang web WordPress từ máy chủ này sang máy chủ khác

Leave a Reply

Skip to toolbar