Phần Mềm PaintCode Vẽ Vector Tạo Mã Code Objective-C hoặc C # Trên Mac

Jul 15, 2019
Phần Mềm Đồ Họa
0 0
Tải PaintCode Cho Macbook PaintCode 3.3.1 PaintCode 3.3.3 PaintCode 3.3.10 PaintCode 3.4.1 PaintCode 3.4.3 PaintCode_3.4.4 PaintCode_3.4.5

Phần Mềm PaintCode Vẽ Vector Tạo Mã Code Objective-C hoặc C # Trên Mac

PaintCode trên laptop macbook là một ứng dụng vẽ vector tạo ngay mã vẽ Objective-C hoặc C #. Với PaintCode, bạn có thể tạo một ứng dụng thực sự độc lập với độ phân giải, sử dụng mã (thay vì số lượng lớn tài sản hình ảnh) để vẽ giao diện người dùng.
Phiên bản 3.4.5:

  • Tương thích Swift 5
  • Sửa lỗi để tạo mã của macOS Mojave Objective-C
  • Cải thiện giao diện người dùng

Hãy tải ngay về sử dụng nếu bạn có muốn tạo các mã code  của riêng mình và sửa đổi mã này nhiều lần cho đến khi đáp ứng được yêu cầu của bạn, hoặc thay vào đó làm cho nó trông dễ dàng với một chương trình đồ họa sau đó tạo mã cho nó?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *