Phần Mềm Peak Hour Dễ Dàng Kiểm Tra Tốc Độ Mạng Trên Macbook

June 29, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
Peak Hour 4.1.9 PeakHour phiên bản khác PeakHour

Phần Mềm Peak Hour Dễ Dàng Kiểm Tra Tốc Độ Mạng Trên Macbook

PeakHour trên mac os sẽ theo dõi hiệu suất Internet, cách sử dụng, chất lượng kết nối và nhiều hơn nữa, ngay từ thanh menu của bạn. tự động phát hiện các bộ định tuyến Internet tương thích, bật Giám sát sử dụng, tìm kiếm các thiết bị tương thích khác, thiết lập giám sát Chất lượng kết nối và bật RemoteHour Remote trong một lần!

Không cần cài đặt nhiều phần mềm phức tạp trên mac os x. Chỉ một công cụ PeakHour là macbook bạn sẽ thông báo lên tất cả.

Leave a Reply

Skip to toolbar