Phần Mềm Quản Lý Dữ Liệu ExpanDrive Trên Đám Mây Của Macbook

June 29, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
2 0
GOOGLE DRIVE ExpanDrive 7.7.7 FSHARE ExpanDrive 7.4.8 ExpanDrive phiên bản khác Tải ExpanDrive Cho Macbook

Phần Mềm Quản Lý Dữ Liệu ExpanDrive Trên Đám Mây Của Macbook

ExpanDrive là ổ đĩa mạng và trình duyệt nhanh để lưu trữ đám mây.
Truy cập an toàn vào đám mây từ bất kỳ ứng dụng nào, bao gồm Finder và Explorer.
ExpanDrive thêm bộ nhớ đám mây như Google Drive, Dropbox, Amazon S3, SFTP, Box, OneDrive và Sharepoint cho Finder và Explorer. Đừng bận tâm với một ứng dụng bổ sung chỉ để di chuyển dữ liệu xung quanh.

ExpanDrive kết nối bộ nhớ đám mây với mọi ứng dụng trên máy tính của bạn, bao gồm Office 365, Photoshop và VS Code.

Leave a Reply

Skip to toolbar