Phần Mềm Quản Lý Font Typeface Trên Macbook Rất Cần Thiết

July 12, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
0 0
Tải Typeface Cho Macbook Typeface 2.6.4 Typeface phiên bản khác

Phần Mềm Quản Lý Font Typeface Trên Macbook Rất Cần Thiết

Typeface trên macbook quản lý phông chữ tuyệt vời cho macOS giúp bạn chọn loại font chữ tuyệt vời cho thiết kế của mình. Một giao diện có tất cả và tập trung toàn bộ phông chữ của bạn làm cho việc tìm kiếm bộ sưu tập của bạn trở nên nhanh hơn và dễ dàng. Và typeface 2 cho phép bạn tổ chức hiệu quả ngay cả các bộ sưu tập lớn nhất với các tính năng quản lý phông chữ mạnh mẽ.

Leave a Reply

Skip to toolbar