Phần Mềm Quản Lý Kết Nối Máy Chủ Máy Con Tunnelblick Trên Mac Os

July 24, 2019
Phần Mềm Văn Phòng
1 0
Tải Tunnelblick Cho Macbook Tunnelblick 3.8.0 build 5370

Phần Mềm Quản Lý Kết Nối Máy Chủ Máy Con Tunnelblick Trên Mac Os

Tunnelblick là phần mềm mã nguồn mở, miễn phí dành cho OpenVPN  trên macOS. Nó cung cấp tính năng kiểm soát dễ dàng các kết nối máy khách và / hoặc máy chủ OpenVPN.

Nó như một ứng dụng sẵn sàng sử dụng với tất cả các công việc điều khiển cần thiết (bao gồm OpenVPN, easy-rsa và tun / tap driver). Không cần cài đặt – chỉ cần thêm thông tin và cấu hình OpenVPN của bạn là người khác có thể điều khiển laptop macbook của bạn.

Để sử dụng Tunnelblick, bạn cần truy cập vào máy chủ VPN: máy tính của bạn là một đầu máy con và máy chủ VPN là đầu kia.

Leave a Reply

Skip to toolbar