Phần Mềm Quản Lý MacFamilyTree – Sắp Xếp & Lưu Trữ Mọi Thứ Dạng Sơ Đồ

July 23, 2019
Uncategorized
1 0
MacFamilyTree 9.0.10 MacFamilyTree phiên bản khác MacFamilyTree

Phần Mềm Quản Lý MacFamilyTree – Sắp Xếp & Lưu Trữ Mọi Thứ Dạng Sơ Đồ

Bạn có quá nhiều công việc phải làm và sắp xếp chúng lại cho hợp lý trên macbook. Công cụ MacFamilyTree sẽ giúp bạn quản lý theo dạng cây sơ đồ, ngăn nắp và theo 1 trình tự có liên kết chắc chắn với nhau.

MacFamilyTree mang đến cho công việc của bạn một sự đổi mới: hiện đại, tương tác, thuận tiện và nhanh chóng. Khám phá sơ đồ công việc và lịch những điều xảy ra của bạn theo cách các việc và mọi thứ diễn ra trước hay sau khi bạn cần đến. MacFamilyTree giúp bạn nắm bắt lịch sử mọi thứ việc làm của mình và biến dữ liệu và sự kiện thành báo cáo kết luận và biểu đồ trực quan ấn tượng.

Leave a Reply

Skip to toolbar